Beloved Daughter
Laatste artikelen

 

 

I am a daughter of The King


I am a daughter of The King, The Master & Creator of everything,
I am a Princess through God’s Royalty, Crowned with His jewels is my reality,
I am more precious than the Lily of the field, Adorned with loveliness & wrapped in God’s shield,
I am a joint heir with Jesus, Through Whom I am Holy & Righteous,
I am the light of the world, For in me is Jesus’ light all shiny & pearled,
I am Jesus’ dear & precious friend, My heart on Him doth depend,
I was chosen by God, holy & dearly loved, Chosen to do His work through His leading from above,
My body is a temple of God - His dwelling place, And a member of Christ’s body upon Him I embrace,
I am a new creation, born of The King, Made of His workmanship to Him I cling,
Of this world I am a stranger, For my citizenship is in Heaven without danger,
I have fellow citizenship with The Family of God, Fellowshipping & serving while walking this sod,
I am a saint through His Righteousness, An expression of the life of Christ Jesus,
Born under God’s protective royalty, The devil, my enemy, cannot touch me,
I am one in Spirit with God, One in Christ Jesus, Therefore resembling Christ when He returns for us,
Thank You, Father God, for these privileges are in You,

Thank You, Father, for loving me so very true !


 T. D. Channell

Reacties
 
 
 Verootmoediging
 
Vader, vergeef ons dat we zo vaak met onze eigen dingen bezig zijn en zo vaak U negeren.
Vader, vergeef ons dat we zo vaak onze eigen weg bewandelen en niet door Uw Geest geleid worden.
Vader, vergeef ons dat we zo gemakkelijk praten over U,maar hard wegvluchten als U met vuur en liefde,kracht en passie dichterbij komt.
Vergeef ons Heer.
Vader, U bent leven.
U bent liefde.
U bent louter vuur.
Echt vuur.
 
Verander ons Heer.
Neem onze woorden weg en geef ons VUUR.
Neem ons intellect als het ware weg en maak ons kinderen die leven in U door uw Geest.
Maak ons echt Heer.
Brandt door onze trots en onze harnassen heen, met uw allesverterend vuur.
 
Maak ons echt Heer.
Maak ons vurig Heer.
Dompel ons onder Vader.
In het eeuwige vuur van uw liefde.
Amen.
 

 Onbekend

Reacties

 

 

Mijn Vader heeft mij gemaakt (1)

 
Hij heeft mij in liefde uitgekozen om als Zijn zoon/dochter te worden aangenomen (2)
 
Mijn Vader weet wat ik nodig heb nog voordat ik tot Hem bid (3)
 
Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij (4)
 
Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij gemaakt om mij het Koninkrijk te geven en niemand zal mij roven uit de hand van mijn Vader (5,6)
 
Ik heb niet de geest van slavernij en gebondenheid ontvangen om opnieuw te vrezen, maar ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen waardoor ik roep, Abba Vader (7)
 
En ik zal je Vader zijn, en jij zult mijn zoon/dochter zijn, zegt de Here, de Almachtige (8 )
 
Amen
 
 
(1) Deuteronomium 32:6
(2)Efeziers 1:5
(3) Matteus 6:8
(4) Psalm 103:13
(5) Lukas 12:32 (zie KJV)
(6) Johannes 10:29)
(7) Romeinen 8:15 ( zie KJV)
(8 ) 2Korintiers 6:8)
 
DPM
Reacties
I
 
 
In Christus ben ik aangenomen
 
 
Ik ben een kind van God (1)
 
Ik ben een vriend(in) van Christus (2)
 
Ik ben gerechtvaardigd door mijn geloof (3)
 
Ik ben met God verenigd,
en één geest met Hem (4)
 
Ik ben gekocht met een hoge prijs,
en ik ben van God (5)
 
Ik ben een lid van het lichaam van Christus (6)
 
Ik ben een heilige (7)
 
Ik ben aangenomen als kind van God (acht)
 
Ik heb direchte verbinding met God
door de Heilige Geest (9)
 
Ik ben vergeven en vrijgezet 
van mijn zonden (10)
 
Ik ben volmaakt in Christus (11)
 
 
1. Joh. 1:12
2. Joh. 15:15
3. Rom. 5:1
4. 1 Kor. 6:17
5. 1 Kor. 6:19
6. 1 Kor. 12:27
7. Ef. 1:1
8. Ef. 1:5
9. Ef. 2:18
10. Kol. 1:14
11. Kol. 2:10
 
Bron: DPM
Reacties

 

 

Ik ben een kind van God

 

Ik ben een kind van God .1

 

Ik ben een vriend van God .2
 
Ik ben gerechtvaardigd door mijn geloof .3
 
Ik ben met God verenigd
en één geest met Hem .4
 
Ik ben gekocht met een hoge prijs
en ik ben van God .5
 
Ik ben een lid van het lichaam van Christus .6
 
Ik ben een heilige .7
 
Ik ben aangenomen als kind van God .8
 
Ik heb directe verbindingen met God
door de Heilige Geest .9
 
Ik ben vergeven en vrijgezet
van mijn zonden .10
 
Ik ben volmaakt in Christus .11
 
 
1 Joh. 1:12
2 Joh. 15:15
3 Rom. 5:1
4 1 Kor. 6:17
5 1 Kor. 6:19/4:20
6 1 Kor. 12:27
7 Ef. 1:1
8 Ef. 1:5
9 Ef. 2:18
10 Kol. 1:14
11 Kol.2:10
 
 
 
bron DPM
Reacties

 

 

  I Am That I Am

  

        I AM That I Am, and there is no other  

 

No father or mother, nor sister or brother    

  I Am That I Am, and this I Proclaim --   

Though I have been called, by many a name


     I Am That I Am, the giver of breath     

  I hold the key's to life and death   

   I Am That I Am, and this I remain--    

   Never to change, always the same
           I Am That I Am, and forever shall be     

   The God of them that call on me     

I Am That I Am, and that is my fame --

    Though I have been called by many a name


                    "I Am"

 

     by Richard Krutsinger  

 

 
Reacties

 

My Child

             

         Bow down your "ear" to me my child,       

   I'll anoint your "eye" to see,       

   I'll pour out my words for the my child,   

       They last eternaly--         

Yes, they last eternaly.


         My Words are finer than pure gold,         

I am a tree of life,      

    I am the well for the thirsty soul,      

    The bright and shining light--      

    Yes, a bright and shining light.                

   If you abide in me my child,        

  I,ll abide in you,     

    

ask me what you will my child,      

    and that I'll do for you--         

Yes, that I'll do for you.
         Now take my yoke upon you child,         

And you will learn of me,         

My yoke is easy,         

And my burden is light,         

You will find rest in me--         

Yes, you will have rest in me.

         
         The Word

 

by Richard Krutsinger

 
Reacties

 

I Am My Beloved’s, And He Is Mine

 

 

6:3 I am my beloved’s, and my beloved is mine: he feedeth among the lilies. Thou art beautiful, O my love, as Tirzah, comely as Jerusalem, terrible as an army with banners. Turn away thine eyes from me, for they have overcome me: thy hair is as a flock of goats that appear from Gilead. Thy teeth are as a flock of sheep which go up from the washing, whereof every one beareth twins, and there is not one barren among them.

 

Song of Solomon 6:3-5

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

 

 

 

Jij bent bijzonder


Jij bent bijzonder;

in de hele wereld is er niemand zoals jij. En sinds het begin van alles is er niemand zoals jij geweest. Niemand heeft jouw lach, niemand heeft jouw ogen, jouw neus,
jouw handen, jouw haar, jouw stem.


Er is niemand met jouw handschrift, niemand met precies jouw smaak van voedsel, kleding, muziek of kunst. Niemand ziet de dingen precies zoals jij.


Jij bent bijzonder.

In de hele geschiedenis is er nooit iemand geweest die lacht zoals jij, of huilt zoals jij, en de dingen waarom jij lacht of huilt zullen nooit precies dezelfde lach of traan bij een ander oproepen. Jij bent de enige in de hele schepping met precies jouw set gaven, talenten en vermogens.


Natuurlijk is er altijd wel iemand te vinden die beter is dan jij in één van de dingen waar jij goed in bent, maar niemand in het hele universum haalt de kwaliteit van jouw specifieke combinatie van talenten, ideeën, vermogens en gevoelens. Het is net een ruimte vol muziekinstrumenten. Sommige zullen solo prachtig klinken, maar geen van alle kan het geluid van de symfonie evenaren die ontstaat als ze allemaal tegelijk bespeeld worden. Jij bent een symfonie!!
In alle eeuwigheid zal er nooit iemand zijn die er hetzelfde uitziet, hetzelfde beweegt, denkt, handelt als jij. Jij bent bijzonder, jij bent zeldzaam. En alles wat zeldzaam is, is van grote waarde. En door jouw grote waarde is het niet nodig dat je anderen probeert te imiteren. Je moet de onderlinge verschillen juist accepteren, en er blij mee zijn!!


Jij bent bijzonder.

En je begint te beseffen dat dat niet toevallig is. Je begint je te realiseren dat God je bijzonder geschapen heeft, met een doel. Hij moet dus wel een werk voor je hebben dat niemand anders zo goed kan als jij. Onder de miljarden sollicitanten is er maar één die geschikt is voor die opdracht van God, is er maar één die de juiste combinatie van alles wat nodig is heeft.
En die ene dat ben jij.

Omdat je bijzonder bent.

(Bron:onbekend)

 
Reacties

 

 

In jou doe ik de Heer herkennen.

Door jou straalt Christus liefde uit.

Ik zie Zijn lichtglans in jouw ogen.

Jij weet je van de Heer Zijn bruid.


Jij koos in eenvoud stil te leven.

In 't vaste ritme van de tijd.

Door muren in 't gebed omgeven.

Met hart en ziel Hem toegewijd.


Jouw beden dragen 's werelds noden.

Bewogen tot de Heer omhoog.

Die met jouw zusters aangeboden.

Het teken zijn van liefd betoog.


Jouw leven, arbeid, biddend smeken.

Is dienstbaar zijn, wordend steeds meer.

De wereld wordt door jou bekeken.

Met 't oog, de liefde van de Heer.


Telkens als ik de klok hoor luiden.

Die jou weer oproept tot gebed.

Denk ik aan jou en al die bruiden.

Waarop Christus Zijn stempel zet.

 
@Justus A van Tricht

 

Reacties
 
 
 
 
 
Ik hou van jou!
 
Ik heb mijn eigen bloed voor jou vergoten om je rein te maken.
Je bent nieuw, geloof dat dat waar is! Je bent lieflijk in Mijn ogen en Ik schiep je zoals je bent. Bekritiseer jezelf niet en raak niet ontmoedigd, omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen.
Dit leidt enkel tot frustratie. Ik wil dat je Mij vertrouwt, iedere dag weer, stap voor stap. En wees vrij—wees jezelf!
Sta niet toe dat andere mensen je opjagen.
Ik zal je leiden als je het Mij toestaat. Wees je Mijn aanwezigheid bewust.
Ik geef geduld, vreugde en vrede. Verwacht de antwoorden van Mij.
Ik ben je Herder en Ik zal je leiden.
Volg Mij alleen.
Wees niet bezorgd over je zelf, je bent Mijn verantwoordelijkheid. I
k zal je veranderen zonder dat je het eigenlijk door hebt.
Heb je zelf lief en heb anderen lief, omdat Ik je liefheb.
Wees niet op je zelf gericht, wees op Mij gericht! Ik leid, I
k verander, maar niet wanneer je het zelf probeert.
Want Ik wil jouw krachtsinspanningen niet bevechten.
Je bent van Mij.
Geef Mij vreugde je gelijkvormig aan Christus te maken.
Je enige opdracht is op Mij gericht te zijn en op Mij alleen!
Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.
Ik wil de vrijheid om je vrijuit lief te kunnen hebben! Houd er mee op in eigen kracht te willen doen, wat Ik in jou wil doen! Mijn wil is volmaakt,
Mijn liefde is voldoende. Ik zal in al jouw behoefte voorzien,
want Ik heb je lief!
 
Je Hemelse Vader
 
Reacties

 

 

 

 

 

 

Laat je tranen maar vrij lopen, Wees maar niet groter dan je bent. Ik weet dat tussen vrees en hopen, je draagkracht zijn beperking kent.
Huil maar eens uit dat doet bevrijden van al wat je hebt opgekropt. Ik weet hoe vaak je zwaar moest lijden hoeveel je steeds hebt weggestopt.
Laat nu de spanning maar eens breken, Ik ben nabij, met hart en oor. Leg alles kind, wat je deed steken, gerust maar in mijn handen hoor.
Want samen dragen wij het lijden, van alle angst en zorg. En voor het drogen van de tranen sta Ik als Heiland borg.
Ik weet hoe zwaar de angst kan knellen, wat twijfel , zorg en spanning is. Hoe wanhoop vaak een mens kan vellen, en geen begrip vindt, een gemis.
Al voel jij je nog zo verlaten, Ik laat je kind, echt nooit alleen. En alles zullen wij bepraten, Ik sla mijn armen om je heen.
Spreek maar vrijuit van het benauwen, van al wat Ik in je opgen lees. Je kunt in alles Mij vertrouwen, Ik maak je vrij van angst en vrees.
De weg die jij niet zag, zal Ik wijzen, kom lach maar door je tranen heen. Ik leidt je naar een nieuwe toekomst, leg nu je armen maar om Mij heen.
Ik zal je leiden en je dragen, en weiden zoals een herder doet. In lichte en in donkere dagen Ik ben het die jouw leven voedt.
Maar ook het licht zal Ik voor je wezen, het schijnsel op je levenspad Ik ben immers uit de dood verrezen, voor ieder die te lijden had.
Hier is mijn hand, je kunt hem voelen, die altijd op je schouder rust. En op je hoofd leg Ik mijn zegen, en vree, die alle onrust sust.
Kom wees bevrijd, wij moeten verder, de weg die voor ons ligt is lang, Jij bent mijn schaap, Ik ben je Herder, weet als je struik'len mocht, Ik vang.
Je vriend,
Jezus

 

Reacties

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tuurlijk hou Ik van jou! Mij is ook pijn gedaan Ik weet hoe je je voelt
Het doet Me pijn je zo te zien lijden Jouw pijn is Mijn pijn Ik voel wat jij voelt Ik hou meer van jou dan van Mijn eigen leven Weet je dat niet meer? Ik heb Mijn leven voor jou gegeven Ik ben gestorven voor jou
Ik heb voor jou geleden Ik heb alles gedaan wat Ik kon, voor jou Zie Mijn handen Zie Mijn voeten Zie de spijkers Zie Mijn kroon van dorens
Het bloed van Mijn wonden heeft gevloeid voor jou, Mijn kind
Zou Ik dit allemaal gedaan hebben, als er grenzen waren aan Mijn liefde voor jou? Zou Ik geleden hebben en gestorven zijn, en de ultieme schaamte verdragen hebben, die Mijn Vader voor Mij had, toen Ik alle zonden van de wereld op mijn eerst zondeloze schouders droeg? Geloof je niet dat Ik het beste met je voor had, daar aan het kruis? Ik heb jouw schuld toen op Me genomen, en Ik wil nu jouw pijn op Me nemen Ja, Mijn kind Ik heb deze omstandigheden toegestaan in je leven te komen Maar het is enkel een omstandigheid Jij leeft in een wereld vol zonde En tot Ik terug zal komen, zal de zonde de eerste plaats hebben in deze wereld Maar jij, Mijn kind, zit in een onzinkbare, onverwoestbare boot In een zee van zonde en tijdelijke omstandigheden En Ik, de Heerser van de zeëen, ben met jou in jouw boot
Ja, je wordt omringt door vreselijke omstandigheden Maar ze zullen je alleen raken, als jij dat toelaat Ik heb er volledige controle over Ze zullen niet weggaan Ze zullen blijven heersen hier op aarde Maar jij hebt ze overwonnen Jij hebt meer kracht door Mij dan hun ooit over jou zullen hebben Als jij de controle over je leven en over jezelf maar aan Mij wilt geven Ik kan de boot niet tot kalmte brengen als jij zo onrustig blijft
Ik weet dat jij de weg niet weet, en niet vooruit kunt kijken Ik begrijp je angsten en je vragen En op sommige vragen zul je pas antwoord krijgen als we de zee opvaren, de horizon voorbij Maar je moet Me vertrouwen omdat Ik van je hou Ook al ga je door diepe dalen, Ik zal met je zijn Ik weet de weg Ik ken jou Ik hou van je Wil je Mijn hand pakken? Wil je me toch volgen, ondanks alles? Alles in deze wereld kan veranderen Ik nooit
Klamp je vast aan mij Ik zal je nooit verlaten, of je teleurstellen
Ik beloof het!

Omdat Ik van je hou,

Mijn kind,

 Ik hou van je

Voor altijd jouw Vriend,


- Jezus Christus -


Reacties
 
 
 
 
Jezus, U alleen
 
Heee!! Ohohohooow
Jezus, U alleen!
Jezus U alleen, U blijft de eerste, de eerste

De liefste Heer, de hoogste eer is voor U, is voor U
Naar Uw troon gaat mijn aanbidding
alle schoonheid, elk geluid
heel mijn ziel, Heer, strekt zich naar U uit

Ik wil alleen naar U verlangen
Zet mijn leven voor U in
Alle wegen leiden nergens heen.
heeeeen woew!!

Dag en nacht!
Dag en nacht, Heer, zoek ik u nabijheid, nabijheid
Smachtend naar u heerlijkheid en grootheid, en grootheid

Naar Uw troon gaat mijn aanbidding
alle schoonheid, elk geluid
heel mijn ziel, Heer, strekt zich naar U uit

Ik wil alleen naar U verlangen
Zet mijn leven voor U in
Alle wegen leiden nergens heen.

Heer, U houd mijn hart gevangen
zonder U heeft niets meer zin
daarom is mijn lied voor U alleen
Eeen..

Naar Uw troon gaat mijn aanbidding
alle schoonheid, elk geluid
heel mijn ziel, Heer, strekt zich naar U uit
Strekt zich naar u uit…

Ik wil alleen naar U verlangen
Zet mijn leven voor U in
Alle wegen leiden nergens heen.

Heer, U houd mijn hart gevangen
zonder U heeft niets meer zin
daarom is mijn lied voor U alleen

Ik wil alleen naar U verlangen
Zet mijn leven voor U in
Alle wegen leiden nergens heen.
Heer, U houd mijn hart gevangen
zonder U heeft niets meer zin
daarom is mijn lied voor U alleen
Woew!!
 
(Opw.)
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
Heer ik kom tot U
 
Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde

(Refrein) 2x

Slot:
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
 
(Opw.)
 
 
Lees meer...
 
 
 
Ik ben een mooie vrouw van God
 
 
Ik ben een mooie vrouw van God
Ik ben bekwaam, intelligent en degelijke vrouw
Ik ben veel meer kostbaarder dan juwelen en mijn waarde is ver boven robijnen en parelen
Kracht en waardigheid zijn mijn kledij en mijn positie is sterk en veilig
Ik open mijn mijn mond met bekwaamheid en Goddelijke wijsheid

Het brood van luiheid, roddel, misnoegen en zelf-medelijden zal ik niet eten.
De schoonheid van de wereld is ijdel, maar mijn schoonheid komt van eerbiedige vreze des Heren.
Iedere dag zal ik mij op Zijn tegenwoordigheid concentreren wetende dat Gods genade voldoende is voor elke taak.

Ik geef alle teleurstellingen, angsten en misverstanden aan de Heer
Het vergetende hetgeen achter mij ligt
en leg af alle last en de zonde, die ons zo licht in weg staan
jaag ik naar het doel, om de hoogste prijs een vrouw van God te zijn.

Ik ben krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht
God, U bent mijn Vader en ik ben Uw dierbare dochter
Jezus U bent mijn Bruidegom en ik ben uw mooie bruid
Ik ben geschapen naar uw evenbeeld, gemaakt uit liefde
Ik ben een mooie vrouw van God!
 
Bron: onbekend
 
 

Lees meer...
 
Come fill my heart songtekst
(Verse 1)

Come into my heart today,
Come and fill my very soul.
Come into my heart and stay --
You are all I need to know.
No one else in heav'n and earth
Shows Your mercy, grace, and love.
I turn to you and humbly pray
Pour Your blessings from above...

(Chorus)
Come fill my heart,
Come live in my soul,
Restore the peace,
Lord, make me whole.
Mighty Savior, Lord most high,
Hear my yearning, hear my cry:
Come fill my heart,
Come live in my soul,
Restore the peace,
Lord, make me whole.
All I am, I give to You;
In Your grace, You'll see me through.
Come fill my heart!

(Verse 2)
Come into my heart today,
I have waited for so long.
Drive the sin and doubt away,
Give me hope to carry on.
Shower down on me Your grace
Till my cup will overflow.
Take me to a holy place
Let the faith within me grow...

(Repeat Chorus)
Come fill my heart,
Come live in my soul,
Restore the peace,
Lord, make me whole.
Mighty Savior, Lord most high,
Hear my yearning, hear my cry:
Come fill my heart,
Come live in my soul,
Restore the peace,
Lord, make me whole.
All I am, I give to You;
In Your grace, You'll see me through.
Come fill my heart!

(Modulate)

(Verse 3)
Come into my heart today,
Come and heal my wounded soul.
Come into my heart, I pray --
Lord, To You, my life I owe.
You're the only one who saves,
There is nothing I can do.
I want to follow in Your Way,
That is why I ask of You...

(Repeat Chorus)
Come fill my heart,
Come live in my soul,
Restore the peace,
Lord, make me whole.
Mighty Savior, Lord most high,
Hear my yearning, hear my cry:
Come fill my heart,
Come live in my soul,
Restore the peace,
Lord, make me whole.
All I am, I give to You;
In Your grace, You'll see me through.
Come fill my heart!

(Ending)
Come fill my heart!
Come fill my heart!
 
 
 
Lees meer...
 
 
Gods schoonheid

Uit een preek over Psalm 90:16 en 17,
gehouden op zondagochtend, 16 januari 2005

“Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden,
en Uw heerlijkheid over hun kinderen.
En de schoonheid [1] des Heeren onzes Gods zij over ons;
en bevestig Gij het werk onzer handen over ons,
ja, het werk onzer handen, bevestig dat.”

(Psalm 90:16 en 17)


“(...) ‘Laat Uw werk gezien worden!’ En laat het gezien worden op zulk een wijze, dat ons werk mag voortvloeien uit Uw werk. Ziet u: vruchten zullen gezien worden in werken die door Gods werk veroorzaakt zijn. Als God in 2005 gemist wordt, in al ons kerkelijk werk, in onze prediking, in ons catechiseren, in ons huisbezoek, in onze verenigingen en activiteiten, zal alles tevergeefs zijn. Als Gods werk gemist wordt in onze gezinnen, in onze gezinsgodsdienst, in ons spreken tot onze kinderen over de dingen Gods, zal alles tevergeefs zijn. Als Gods werk de dagelijkse arbeid van onze handen niet zegent, zal alles tevergeefs zijn. Zo behoren wij dus met Mozes te bidden, in deze donkere tijd: Heere, laat Uw werk gezien worden! Laat het overal gezien worden! In de gemeente, laat het gezien worden in onze levens, zend een opwekking, Heere! binnenin ons, en onder ons, en buiten ons! Heere, laat Uw werk gezien worden in het genezen van de zieken, in het ondersteunen van de rouwdragenden, in de bekering van jong en oud. LAAT UW WERK GEZIEN WORDEN! Wij behoren veel te bidden voor Gods zichtbaar wordende genaden. (...)
‘En de schoonheid des Heeren onzes Gods zij over ons.’ Wat een wonderlijk vers! De schoonheid des Heeren... O, wij zouden daar meer over moeten horen, nietwaar? Wij zouden daar meer van moeten ondervinden. God is vol schoonheid! Ik preekte eens over de schoonheid des Heeren (de enige keer dat ik ooit in Nederland preekte), en daarna kwam er een predikant de kamer binnen, en met tranen in zijn ogen zei hij tegen mij: ‘Wij zouden meer moeten horen over hoe schoon God is.’ Dat is het, gemeente. De schoonheid des Heeren is wat wij nodig hebben! Hem te zien, gelijk Hij is, in Zijn heerlijkheid..., dat is Zijn schoonheid te zien! God is vol schoonheid. Er is niets op de hele wereld zo schoon als God. U kunt naar Zwitserland gaan, u kunt daar wondermooie, grote Alpen zien, 3000, ja wel 4000 meter hoog, vol met helder witte sneeuw onder een prachtige blauwe lucht. En in de valleien kunt u overal heldergroen gras zien, en bloemen op de hellingen, en de kleur van de bloemen tegen de achtergrond van het groene gras en de witte bergen: duizelingwekkend in schoonheid, het beneemt je de adem! Maar het is niets vergeleken met de schoonheid van God. ‘De schoonheid... des Heeren onzes Gods, zij over ons.’ Gods schoonheid is Zijn lust. Het woord schoonheid hier, in origineel Hebreeuws, kan ook vertaald worden met: aangenaamheid. ‘De aangenaamheid van God zij...’ Het is de vriendelijkheid van God, het is de gunst van God, het is de witte reinheid, de heldere heiligheid, de aantrekkelijkheid van God. Het is wat een kind van God doet zeggen, wanneer hij de Heere ziet zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard: ‘Wie heb ik nevens U in de hemel? En nevens U lust mij ook niets op de aarde!’ O! de schoonheid van God! Dat is Zijn Goddelijke gunst. En die Goddelijke gunst is beter dan het leven.
Maarten Luther worstelde ermee hoe hij deze schoonheid zou verklaren, en hij kwam hierop uit: Hij zei: ‘Schoonheid is zoiets als een zondvloed van genade.’ Een stroom van genade. Geen tsunami-vloed die vernietigt, maar een vloed die ons opheft, om de schoonheid van God te zien, en te zwemmen in de oceaan van de oneindigheid van Zijn wonderbare schoonheid. Calvijn worstelde er ook mee, en hij schreef dit: ‘Uit de woorden heerlijkheid en schoonheid leren wij dat de liefde Gods jegens ons ongeëvenaard is! Er is niets wat hieraan gelijk is, op de hele aarde niet’, zegt Calvijn. De schoonheid van God! En God is voor zondaren zo schoon, omdat Hij gewillig was om Zijn eigen Zoon te mismaken, en Hem naar het kruis te zenden, en Hem daaraan te nagelen, en Hem te doden! Ik maakte vanochtend in het gebed melding van een jongedame in onze gemeente, die deze week een moeder in een boom zag hangen, terwijl ze zelfmoord pleegde. Ze zei tegen mij: ‘Het zal een tijd duren, om dat beeld uit mijn gedachten te krijgen. Het is een ontzaglijk iets!’ Om als een tiener iemand die zichzelf verhing, te zien hangen in een boom! Maar ik zei tegen haar: ‘Het is ontzaglijk! Maar denk eraan dat God... gewillig was om dat aan Zijn eigen Zoon te doen!... Om Hem aan een kruisboom te hangen... opdat wij de schoonheid van God zouden zien!... en verlost worden, van al onze zonde.’ O, hoe behoort het kruis een indruk op ons gemoed te maken, die wij nooit zullen kunnen uitwissen! In het kruis zien wij de uitdrukkelijke schoonheid van God! Van de schoonheid van God kunt u één woord zeggen: Het is Christus Zelf!... Hij is wit, Hij is rood, Hij draagt de banier boven tienduizend, Hij is met al wat aan Hem is, gans begeerlijk, Hij is schoner dan de mensenkinderen! O, laat Hem gezien worden! Als Immanuël, God met ons! ‘Uw schoonheid zij over ons!’ O, wij hebben God nodig, gemeente! Wij hebben God nodig! Wij hebben geen speculatie nodig. Wij hebben geen menselijke redenering nodig. Wij hebben geen ongeloof nodig. Wij hebben God nodig! Wij hebben Zijn schoonheid nodig, over ons!
En wat gebeurt er dan bevindelijk, wanneer u Gods schoonheid over u ontvangt? Wel, wat er dan gebeurt, is dat u de zoetheid smaakt van de zaligheid, u de zoetheid smaakt van de rechtvaardigmaking, en de heiligmaking. Maar hoe? Wel, wanneer u bidt dat Gods schoonheid over u zal zijn, bidt u dat u gerechtvaardigd mag zijn in Zijn ogen. Dat die schoonheid over u mag zijn, zodat door Jezus’ verzoenend bloed, de schoonheid van Zijn gerechtigheid, de schoonheid van Zijn stervende liefde, de schoonheid van Zijn liefhebbende voorbede, de schoonheid van Zijn heerlijke gestalte, al uw vuil, en al uw schuld, en al uw schande mag bedekken. En dat zo uw naaktheid bedekt mag worden met Zijn gerechtigheid, uw zonde en verontreiniging met Zijn heiligheid. En dat u in plaats van uzelf te zien als verdorven en mismaakt, en vol wonden, en striemen, en etterbuilen, u zichzelf zult zien staan, begenadigd in de Geliefde, met de schoonheid van Zijn zondeverzoenend bloed op u gesprenkeld!
Maar ‘de schoonheid des Heeren onzes Gods zij over ons’, is niet alleen een gebed om rechtvaardigmaking, het is ook een gebed om heiligmaking. Heiligheid is de schoonheid des Heeren onzes Gods, zegt de Bijbel [2]. Dus, als wij bidden dat Gods schoonheid over ons zal zijn, bidden wij ook dat wij heilig mogen zijn in alles wat wij zeggen en doen; dat wij Gods maaksel mogen zijn, geschapen in Christus Jezus tot goede werken; dat Zijn schoonheid zo over ons mag zijn dat mensen Jezus in ons kunnen zien, de schoonheid van Jezus in ons kunnen zien, want de schoonheid van God maakt Zijn volk schoon! En dat is het, wat zo wonderlijk is als een kind van God dicht bij God leeft. Is het niet zo dat u dan iets van deze schoonheid gevoelt, wanneer zij zichzelf gedragen als een verbondsvolk, als een volk dat wandelt in geloof en gehoorzaamheid voor Hem? O, wat een heerlijke schoonheid is dat!
Wat u op zulke tijden dan ziet? Wel, dan zijn de goede gaven van God zichtbaar. Dan is er geloof aanwezig, en ijver, en een hart om de werken Gods te werken, en broederlijke liefde, en een achten van de ander hoger dan zichzelf, en het bedekken van een menigte van fouten, en al de liefde van de gemeenschap der heiligen, dat is allemaal aanwezig. En wanneer de schoonheid van God over ons is, dan strijden wij tegen, tegen die zonden die Gods schoonheid wegdrijven, en Gods tegenwoordigheid wegdrijven. En wij strijden tegen onze hoogmoed, en onze traagheid, en ons ongeloof, en onze onenigheid, en onze oneerlijkheid, en onze gebedsloosheid! O, Uw schoonheid, Heere, in 2005, in Grand Rapids, de Heritage Netherlands Reformed Congregation, zij over ons! Laten wij opstaan, gemeente! en bidden; dit gebed tezamen bidden! Laten wij de genadetroon bestormen. En dan, als Gods schoonheid over ons is, zal onze eigen schoonheid, ja! weg zijn, maar dat maakt niet uit. Omdat wij het beeld van God vernietigden, in onszelf! maar wij zullen wandelen in Zijn schoonheid, en in Zijn bevalligheid. En naarmate wij dat doen, zal onze eigen mismaakte schoonheid zonder gevolgen voor ons zijn, en wij zullen onze schoonheid vinden in de schoonheid van God. (...)”

-------
[1] Eng. vert.
[2] In Ps. 29:2 en 96:9 staat in de Eng. vert. ‘schoonheid der heiligheid’ in plaats van ‘heerlijkheid des heiligdoms’. Zie ook de kanttekeningen bij Ps. 29:2.


© Revival Site Holland

Lees meer...
Categorieën
Beloved Daughter!
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Draw me close to you

Never let me go

I lay it all down again

To hear you say that I'm your friend

Help me find a way to

bring me back to you

Chorus:

You're all I want,

You're all I've ever needed

You're all I want,

Help me know you are near

You are my desire

No one else will do

Cause no one else Can take you place

To feel the warmth of Your embrace

Help me find a way to bring me back to you

Chorus:

You're all I want,

You're all I've ever needed

You're all I want,

Help me know you are near

  
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

    

   

 
 
 
 
Zet mij als een zegel op Uw hart,
als een zegel op Uw arm;
want de liefde is sterk als de dood;
de ijver is hard als het graf;
haar kolen zijn vurige kolen,
vlammen des HEEREN.
 
Hooglied 8:6
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laatste reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl