Beloved Daughter
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

 

 

 

 

 

De kracht van Gods Woord

Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. (1)

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo keert ook Gods Woord niet vruchteloos terug, niet zonder eerst te doen wat Hij wil en te volbrengen wat Hij gebiedt. (2)

Door het geloof weet ik dat de wereld gemaakt is door het Woord van God, zodat de dingen die we zien, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. (3)

Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. Laat heel de aarde vrezen voor de Heer, en wie de wereld bewonen hem duchten,  want Hij sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het. (4)

Uw Woord is als zaad, dat nieuw leven geeft En altijd vrucht voortbrengt. (5)

DPM

Reacties

 

 

 

 

De werking van Gods Woord

Ik verblijd mij over uw woord. (1)

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (2)

Uw woord is kostbaarder dan goud en zoeter dan honing.(3)

Uw woord is als een spiegel. Ik wil mij spiegelen aan uw volmaakte wet en uw vrijheid ontvangen.(4)

Uw woord is het zwaard van de Geest, waarmee ik weerstand kan bieden in de strijd. (5)

Uw woord is als een hamer, die een steenrots vermorzelt. God zal leugensprekers de mond snoeren, maar uw Woord is onwankelbaar. (6)

Uw woord is het voedsel, waardoor ik diepe vreugde ontvang. (7)

Uw woorden sterken mijn lichaam als een medicijn.(8)

Uw Woord is een waterbad. Ik ben rein vanwege het Woord dat Jezus gesproken heeft. Ik blijf in Hem, en Hij in mij. (9)

DPM

 

Reacties

 

 

Ik gehoorzaam Gods Woord

Heilig mij door de waarheid. Uw Woord is de waarheid. (1)

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en is nuttig om onderricht te geven, Om dwalingen en fouten te weerleggen, En om op te voeden tot een deugdzaam leven. (2)

Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het Woord van uw lippen. (3)

Want de wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens. (4)

Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het Woord van mijn God houdt eeuwig stand. (5)

Of zijn woorden mij nu wel of niet goed uitkomen, Ik zal de Heer, mijn God, gehoorzaam zijn. Als ik naar Hem luister, zal het mij goed gaan. (6)

Ik zal mij verdiepen in uw wet, dag en nacht. (7)

Want de Heer zal zijn Woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort. (8)

Dus bewaar ik uw Woord in mijn hart, Zodat ik nooit zondig tegen U. (9)

DPM

Reacties
Categorieën
Beloved Daughter!
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Draw me close to you

Never let me go

I lay it all down again

To hear you say that I'm your friend

Help me find a way to

bring me back to you

Chorus:

You're all I want,

You're all I've ever needed

You're all I want,

Help me know you are near

You are my desire

No one else will do

Cause no one else Can take you place

To feel the warmth of Your embrace

Help me find a way to bring me back to you

Chorus:

You're all I want,

You're all I've ever needed

You're all I want,

Help me know you are near

  
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

    

   

 
 
 
 
Zet mij als een zegel op Uw hart,
als een zegel op Uw arm;
want de liefde is sterk als de dood;
de ijver is hard als het graf;
haar kolen zijn vurige kolen,
vlammen des HEEREN.
 
Hooglied 8:6
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laatste reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl